Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009


Look what I made!I know it's not miniature baking but I imagined it and just had to make it! Do you like it?

Κυριακή, 29 Μαρτίου 2009

Look what I made today! I am in love with them! Do you like them?

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2009

Today I will show you my favourite cakes!They are my favourite because I want to eat them all! The green one is a Chocolate and Pistachio Cake!In case you were wondering!

Τετάρτη, 25 Μαρτίου 2009


Hello everybody! This is my first post and I am so excited! With this blog I want to share with you my miniature creations! Let me show you a picture of my creations!